Kunnskapsbase

I ILUKS – kunnskapsbase finner du forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om studentaktive undervisningsmetoder.

ILUKS planleggeren

ILUKS planleggeren lar deg designe undervisning på en fleksibel og dynamisk måte individuelt eller i samarbeid med andre studenter.

Om iluks prosjektet

ILUKS er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av HK-Dir – program for studentaktiv læring og Universitetet i Bergen.

Kunnskapsbasen

ILUKS – Kunnskapsbase er utviklet etter prinsippet om at læreres profesjonsutvikling både bygger på forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap.

I kunnskapsbasen får du tilgang til relevante, utvalgte nyere forskningsartikler med beskrivelser av undervisningsdesign og studentaktive undervisningsmetoder som er prøvd ut og forsket på.

I kunnskapsbasen finnes også oversikt over en rekke eksterne undervisningsressurser utviklet av lærere i skolen og ulike universitetsmiljø som det kan være nyttig å kjenne til. Her finnes eksempler på undervisningsdesign som lærere i skolen har utviklet, ressurssider med digitale verktøy som er åpent tilgjengelig eller andre undervisningsressurser som kan brukes i planlegging og gjennomføring av undervisning.

ILUKS Planleggeren

ILUKS planleggeren er et forskningsbasert, digitalt læringsverktøy utviklet for å designe undervisning på en fleksibel og dynamisk måte. Verktøyet er utviklet av forskere ved UiB, SLATE, Centre for the Science of Learning and Technology og institutt for pedagogikk og prøves ut i samarbeid med lærerstudenter ved Universitetet i Bergen og lærere i Vestland fylkeskommune. ILUKS planleggeren utvikles som del av prosjektet ILUKS, finansiert av HK-Dir, program for student aktiv læring og Universitetet i Bergen.

ILUKS planleggeren kan brukes individuelt eller i samarbeid med lærerstudenter og lærere i skolen til å designe og forbedre undervisning og kan støtte utvikling av egen undervisning i et profesjonelt læringsfellesskap.

Om ILUKS Prosjektet

ILUKS er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av HK-Dir – program for studentaktiv læring og Universitetet i Bergen.

Målet med ILUKS er å bidra til mer studentaktiv læring i lærerutdanningen, bedre praksisopplæring for studentene og at lærerstudenter lærer å jobbe undersøkende med utvikling av egen undervisning.

I ILUKS utvikler vi forskningsbaserte digitale verktøy som støtter lærerstudenters profesjonsutvikling. Det digitale verktøyet ILUKS Planleggeren gir lærerstudentene mulighet til å designe undervisning. Gjennom ILUKS digitale kunnskapsbase får studentene tilgang på relevant forsknings- og erfaringskunnskap. 

Høsten 2022 prøves de digitale løsningene ut i samarbeid med lektorstudenter ved Universitetet i Bergen og lærere i Vestland fylkeskommune i forbindelse med studentenes praksisperiode. Lærerstudentene følger også et nytt emne der de digitale løsningene er en integrert del av undervisningen. Et av målene med pilotering av det nye emnet er mer teknologistøttet studentaktiv læring og undervisning i lærerutdanningen.

Kontakt

Kristin Børte

Prosjektleder og seniorforsker ved SLATE

kristin.borte@uib.no

ILUKS prosjekt medlemmer

  • Helene Marie Kjærgård Eide, Førsteamanuensis, institutt for pedagogikk, UiB
  • Kjersti Nedland Røneid, Stipendiat SLATE, UiB
  • Gleb Belokrys, Overingeniør, SLATE, UiB
  • Martin Heitmann, Programmerer og utvikler, SLATE, UiB
  • Sølvi Lillejord, Professor Emerita, SLATE UiB.
  • Barbara Wasson, Professor and Director, SLATE, UiB
  • Rosaline Barendregt, Stipendiat SLATE UiB

Centre for the Science of Learning & Technology

Besøksadresse
Faculty of Psychology
University of Bergen
Christiesgate 12, 2nd floor

Bergen, Norway

Postadresse
University of Bergen
PO Box 7807N
5020 Bergen, Norway